Bölüm Duyuruları

Doktora ve Yükseklisans Giriş Sınav Tarihi


2013-2014 Yaz Okulu Ders Porgramı (Güncelleme:07.07.2014)


BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Dersi Bütünleme Sınavı


2013-2014 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı- Lisans


2013-2014 Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav Programı- Lisansüstü


Europass ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazısı


İstatistik Bölümüne 2013 Yılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin UNİ101 Üniversite Yaşamına Giriş Dersi ve Bölümleri Hakkındaki Kısa Görüşleri


GİS2013 ve AİK2013 Fotoğrafları Hakkında


Bölümümüz mezunları ile ilgili YÖK'ün eşdeğerlik yazısı


Bologna süreci kapsamındaki lisans dersleri ve eşdeğerlikleri hakkında

Ders Duyuruları

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
06800 Beytepe Ankara