HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ SINAV KURALLARI

1) Öğrenci, belirtilen dersliklerde ve sınıf listesine göre sınava girmek zorundadır.

2) Öğrenciler sınav saatinden en az 5 dakika önce, sınava gireceği derslikte hazır bulunması gerekir. Öğrencinin zorunlu haller dışında sınavın başlama saatinden sonraki ilk 30 dakika içinde sınavdan dışarı çıkması yasaktır.

3) Öğrenci zorunlu haller dışında, sınavdan çıktıktan sonra tekrar sınava alınmaz.

4) Öğrenciler sınava ÖĞRENCİ KİMLİK BELGESİ'ni getirmek zorundadır. Kimlik belgeleri sınav boyunca sıranın üzerinde bulundurulmalıdır.

5) Öğrenci verilen ek kâğıt dâhil olmak üzere, soru ve cevap kâğıtlarına AD-SOYAD ve NUMARA'sını yazmış olmalıdır.

6) Sınavda verilen imza kâğıdına ad-soyad ve numarasını yazıp; İMZA'sını atmış olmalıdır.

7) Sınav süresince cep telefonları kesinlikle KAPALI durumda bulunmalı ve ulaşılamayacak bir yerde muhafaza edilmelidir. Gözetmenler tarafından gösterilen yerlere bırakılan cep telefonları ile ilgili sorumluluk tamamen öğrencinin kendisine aittir. Cep telefonunun sessiz vb. konumda bulunması sınav kurallarına aykırı olup sınav esnasında yakınında cep telefonunu bulunduran öğrenci(ler) tutanakla tespit edilip haklarında işlem başlatılacaktır.

8) Öğrenciler oturdukları masa ya da sıra yakınında ya da üzerinde bulunan notlardan sorumludur. Öğrenciler, sınava başlamadan önce sıralarını ve çevresini kontrol etmeli, böyle bir durum varsa sınav sorumlusu/gözetmenini sınav başlamadan önce bilgilendirmelidir.

9) Gözetmenler sınav düzenini korumak adına, sınav öncesinde ve sınav esnasında oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler. Öğrencilerin sınav boyunca dersin sorumlusu/gözetmeninin yer değişikliği isteklerine ve uyarılarına uymak zorundadırlar.

10) Öğrencilerin sınav esnasında sıranın üzerinde, altında veya kitap gözlerinde, söz konusu sınavla ilgili veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders notu vb. dokümanların; cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, bilgisayar, tablet, vb. cihazları bulundurmaları yasaktır. Bu sebeple, bahsi geçen materyaller sınav öncesinde sınav gözetmenlerinin göstereceği yerlere bırakılmalıdır.

11) Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi, cetvel, hesap makinesi (sadece izin verilen özelliklerde), tablolar vb. araç ve gereçleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.

12) Sınav esnasında kurallara uymadığı tespit edilen, sınav düzenini bozucu davranışlar gösteren, uyarılara rağmen bu davranışları sürdüren, sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye kalkışan öğrencilerin bu tip eylemleri bir tutanak ile gözetmen(ler) tarafından belgelenir ve söz konusu öğrenci(ler) hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile belirlenen kurallar kapsamında işlem yapılacaktır

13) Ders sorumlusunun izni olmaksızın sınav sorularının dışarı çıkarılması yasaktır.

14) Sınav bitiminde öğrenciler sınav kâğıtlarını, sınav sorumlu/gözetmenlerin belirttiği düzende teslim etmeli ve sessiz bir biçimde sınav yerinden ayrılmalıdırlar.

15) Öğrencilerin sınav yapılan dersliklerin önünde beklemesi, konuşması veya gürültü yapması yasaktır.

Tüm öğrencilerimize sınavlarında BAŞARILAR dileriz.

BÖLÜM BAŞKANLIĞI


Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Son Güncelleme: 20.02.2017