Misyonumuz

Edindiği bilgi ve beceriyi her alanda toplum yararına etkin biçimde kullanabilen, evrensel değerlere sahip, üstün nitelikli istatistikçiler yetiştirmek ve ülke geleceğinin planlanmasında, ekonomik ve sosyal hedeflerin belirlenmesinde öncü görevler üstlenmelerini sağlamaktır.


Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Son Güncelleme: 20.02.2017