Yüksek Lisans Tezleri

2017

1. Başlık: Doğrusal Regresyonda Bozulma Noktasına Sahip Tahminler
Yazar: Khalau, J.J.C.
Danışman: PROF. DR. SÜLEYMAN GÜNAY

2. Başlık: Regresion Discontinuity Design: An application in Economics
Yazar: Arslan, N.
Danışman: PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL

3. Başlık: Çeşitli Tabakalı Sıralı Küme Örneklemesi Tasarımlarında Kitle Ortalamasının Tahmin Edilmesi
Yazar:Doğru, A.E.
Danışman: DOÇ. DR. NURSEL KOYUNCU

4. Başlık: Basit ve Tabakalı Rastgele Örneklemede Üstel Fonksiyonu Kullanan Kitle Ortalaması Tahmin Edicileri
Yazar:Ünal, C.
Danışman: PROF. DR. CEM KADILAR

5. Başlık: Yaşam Çözümlemesinde İyileşme Modelleri
Kara, P.
Danışman: DOÇ. DR. NİHAL ATA TUTKUN

6. Başlık: ARDL Model Bounds Test Approch: The case of Turkey
Özcan, B.
Danışman: PROF. DR. CEM KADILAR

2016

1. Başlık: Durağan Portföy Analizi ve Borsa İstanbul Verilerine Uygulanması
Yazar: İlhan, Z.
Danışman: PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL

2. Başlık: Kesikli Yaşam Süresi Modelleri
Yazar: Hosta, Ö.H.
Danışman: DOÇ. DR. NİHAL ATA TUTKUN

3. Başlık: Poisson Regresyon ve Bir Uygulama
Yazar: Açıkyürek, G.
Danışman: DOÇ. DR. AYTEN YİĞİTER

4. Başlık: Sistematik Örneklemede Kitle Ortalamasının Oransal ve Çarpımsal Tahmin Edicileri
Yazar: Koçyiğit,E. G.
Danışman: PROF. DR. HÜLYA ÇINGI

2015

1. Başlık: Veri zarflama analizi ve bir uygulama
Yazar: Sarı, G. Z..
Danışman: PROF. DR. SÜLEYMAN GÜNAY

2. Başlık: Karesel olumsallık tablolarında simetrik olmayan modeller
Yazar: Efendioğlu, G..
Danışman: PROF. DR. TÜLAY SARAÇBAŞI

3. Başlık: Yaşam çözümlemesinde eş zamanlı yaşam süreleri
Yazar: Keskin, S..
Danışman: PROF. DR. DURDU KARASOY

4. Başlık: Yaşam çözümlemesinde zayıflık modelleri
Yazar: Yeğen, D.
Danışman: DOÇ. DR. NİHAL ATA TUTKUN

5. Başlık: Tabu arama algoritmasının kuyruk problemine uygulanması
Yazar: Gürbüz, Ö.
Danışman: PROF. DR. HÜLYA ÇINGI

6. Başlık: Veri zarflama analizinin robust coplot yöntemi ile grafiksel gösterimi
Yazar: Söylemez, A.
Danışman: DOÇ. DR. YASEMİN KAYHAN ATILGAN

7. Başlık: Uç değerler teorisi ve Türkiye deprem verisi üzerine bir uygulama
Yazar: Güney, S.
Danışman: DOÇ. DR. SERPİL AKTAŞ ALTUNAY

8. Başlık: Veri madenciliği yöntemleri ile ana harcama gruplarının paylarının tahmini
Yazar: Ahi, L.
Danışman: PROF. DR. ÖZGÜR YENİAY

9. Başlık: Müşteri İlişkileri Yönetiminde İstatistiğin Yeri ve Bir Uyguluma
Yazar: Beliner, E.
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM ZOR

10. Başlık: Kriptografik Rasgele Sayı Üretimi ve Rasgelelik Testleri Üzerine Bir Çalışma
Yazar: Bitirm, N.
Danışman: DOÇ. DR. HAYDAR DEMİRHAN

2014

1. Başlık: Portföy optimizasyonunda değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu yaklaşımı
Yazar: Yaman, I..
Danışman: DOÇ. DR. ÇAĞDAŞ HAKAN ALADAĞ

2. Başlık: Tabakalı rastgele örneklemede örneklem büyüklüklerinin genetik algoritma ile belirlenmesi
Yazar:Turfan, D..
Danışman: PROF. DR. ÖZGÜR YENİAY

3. Başlık: Uygunluk analizinde logaritmik doğrusal modellerin kullanımı: Televizyon izleme eğilimleri üzerine bir uygulama
Yazar:Erdem, A..
Danışman: PROF. DR. TURHAN MENTEŞ

4. Başlık: Yaşam çözümlemesinde aykırı değerler
Yazar:Tuncer, N..
Danışman: PROF. DR. DURDU KARASOY

5. Başlık: Sıralı küme örneklemesi yöntemi ve ormancılıkta bir uygulama
Yazar:Özkan, C. S..
Danışman: PROF. DR. HÜLYA ÇINGI

6. Başlık: Uç değerler teorisi ve riske maruz değer
Yazar:Altun, E..
Danışman: PROF. DR. HASAN HÜSEYİN TATLIDİL

7. Başlık: Destek vektör makineleri üzerine bir çalışma
Yazar:Arat, M. M..
Danışman: PROF. DR. TURHAN MENTEŞ

8. Başlık: Veri zarflama analizinde temel bileşenler analizinin kullanımı
Yazar:Asar, S. S..
Danışman: PROF. DR. CEM KADILAR

2013

1. Başlık: Markov zinciri Monte Carlo yönteminin dinamik doğrusal modellere uygulanması
Yazar: Gürkan, H. Y..
Danışman: PROF. DR. FATMA GÜL ERGÜN

2. Başlık: Sıralanabilir karesel olumsallık tablolarında uyum parametresi içeren ilişki modelleri
Yazar: Yılmaz, A. E.
Danışman: PROF. DR. TÜLAY SARAÇBAŞI

3. Başlık: Olasılık oran testine dayalı kontrol kartları
Yazar: Erkek, D.
Danışman: Danışman: DOÇ. DR. SEVİL BACANLI

4. Başlık: Ülkelerin uzun dönem kredi notlarının derecelendirilmesinde önemli değişkenlerin veri madenciliği teknikleri kullanılarak belirlenmesi
Yazar: Altunkaya, H. İ.
Danışman: DR. İBRAHİM SİNİR

5. Başlık: Kredi temerrüt takası ile çeşitli ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler
Yazar: Bursa, N.
Danışman: PROF. DR. HÜSEYİN TATLIDİL

2012

1. Başlık: Sıralanabilir karesel tablo modellerinin çözümlenmesi
Yazar: Tekbudak, Y. M.
Danışman: PROF. DR. TÜLAY SARAÇBAŞI

2. Başlık: Tarama istatistikleri ve Türkiye deprem verilerine uygulaması
Yazar: Demirtürk, B. R.
Danışman: DOÇ. DR. AYTEN YİĞİTER

3. Başlık:  Seyrek olumsallık çizelgelerinde odds oranlarına bayesci yaklaşım
Yazar: Taşçı, D.
Danışman: PROF. DR. SÜLEYMAN GÜNAY

4. Başlık:  Veri madenciliği yöntemleri kullanılarak küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin bazı verilerin çözümlenmesi
Yazar: Çakır, F.
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM ZOR

5. Başlık:  Kayıp veri durumunda sağlam kestirim
Yazar: Toka, O.
Danışman: DOÇ. DR. MERAL ÇETIN

2011

1. Başlık: Entropi ölçüleri ve maksimum entropi ilkesi
Yazar: Degirmenci, İ.
Danışman: PROF. DR. SÜLEYMAN GÜNAY

2. Başlık: Türkiye'de işsizlik süresini etkileyen faktörlerin yaşam çözümlemesi ile incelenmesi
Yazar: Bulut, V.
Danışman: DOÇ. DR. DURDU KARASOY

3. Başlık: Türkiye döviz piyasasında koşullu oynaklık modelleri
Yazar: Koçaş, N.
Danışman: PROF. DR. GÜL ERGÜN

4. Başlık: Kredi temerrüt swaplarının fiyatlama yöntemleri ve fiyatlamayı etkileyen finansal ve makroekonomik göstergelerin belirlenmesi
Yazar: Demirkan, B.
Danışman: PROF. DR. HÜSEYİN TATLIDİL

5. Başlık: Bayesci hiyerarşik modeller
Yazar: Karadağ, Ö.
Danışman: PROF. DR. GÜL ERGÜN

6. Başlık: Karayollarında meydana gelen trafik kazalarının karar ağaçları ve birliktelik analizi ile incelenmesi
Yazar: Atılgan, S. E.
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM ZOR

7. Başlık: Bulanık mantığa dayalı kontrol kartları ve süreç yeterliliği
Yazar: Açıl, B. Y.
Danışman: YRD. DOÇ. DR. CANAN HAMURKAROĞLU

8. Başlık: Biyoeşdeğerlik çalışmalarında aykırı değerlerin incelenmesi
Yazar: Dağhan, G.
Danışman: DOÇ. DR. DURDU KARASOY

9. Başlık: Yüksek dereceden yanıt yüzeyi modelleri üzerine bir çalışma
Yazar: Çiftçi, E.
Danışman: DOÇ. DR. SERPıL AKTAŞ ALTUNAY

10. Başlık: Türkiye'nin AB üyeliğinin oylama gücü dağılımına etkisi
Yazar: Eskici, B. H.
Danışman: DOÇ. DR. ÖZGÜR YENİAY

2010

1. Başlık: Doğrusal ve doğrusal olmayan kanonik korelasyon ve bankacılık sektöründe uygulanması
Yazar: Sertbarut, P.
Danışman: PROF. DR. HÜSEYİN TATLIDİL

2. Başlık: Veri madenciliği süreci ve gerçek bir veri seti üzerinde uygulanması
Yazar: Kocabaş, M. F.
Danışman: YRD. DOÇ. DR. CANAN HAMURKAROĞLU

3. Başlık: Yapay sinir ağları kullanılarak türkiye'deki özel bir sigorta şirketinde portföy değerlendirmesi
Yazar: Doğan, G.
Danışman: PROF. DR. HÜLYA ÇINGI

4. Başlık: Süreç iyileştirmede bütünleşik yeterlilik olgunluk modeli
Yazar: Kılınç, A.
Danışman: YRD. DOÇ. DR. CANAN HAMURKAROĞLU

5. Başlık: Çeşitli örnekleme yöntemlerinde medyan tahmin edicileri
Yazar: Al, S.
Danışman: PROF. DR. HÜLYA ÇINGI

6. Başlık: Çoklu doğrusal regresyon modellerinde çoklu kuşkulu gözlemlerin analizi
Yazar: Lüser, Ö.
Danışman: PROF. DR. ÖNİZ TOKTAMIŞ

7. Başlık: Bulanık doğrusal regresyon analizi
Yazar: İçen, D.
Danışman: PROF. DR. SÜLEYMAN GÜNAY

8. Başlık: Karar destek sistemlerinde istatistiksel çözümleme yöntemleri
Yazar: Katı, Y.
Danışman: DR. İBRAHİM SİNİR

9. Başlık: Libor market model
Yazar: Can, E. C.
Danışman: DOÇ. DR. GÜL ERGÜN

 2009

1. Başlık: Çok değişkenli uyarlamalı regresyon uzanımları
Yazar: Ünal, B.
Danışman: DOÇ. DR. MERAL ÇETIN

 2. Başlık: Tesis yer seçimi ile deprem durumunda yaralı toplama noktalarının modellenmesi
Yazar: Darende, B.
Danışman: DOÇ. DR. ÖZGÜR YENİAY

3. Başlık: Nedensellik analizinde yeni yaklaşımların Türkiye'deki bankacılık sisteminde uygulanması
Yazar: Ocak, G.
Danışman: DOÇ. DR. CEM KADILAR

4. Başlık: Tıp bilişiminde istatistiksel veri madenciliği
Yazar: Farboudi, S.
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM ZOR

5. Başlık:  Kısmi en küçük kareler regresyonu
Yazar:Polat, E.
Danışman: PROF. DR. SÜLEYMAN GÜNAY

6. Başlık: İhmal edilemeyen kayıp veri varlığında olumsallık tablo çözümlemeleri
Yazar:Pembegül, A.
Danışman: DOÇ. DR. TÜLAY SARAÇBAŞI

7. Başlık: İllerin işsizlik durumunun çok değişkenle ve çok kriterle değerlendirilmesi
Yazar: Özgürlük, B.
Danışman: Danışman: PROF. DR. HÜSEYİN TATLIDİL

8. Başlık: İki ve üç aşamalı örnekleme yöntemlerinde örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
Yazar: Uçar, P.
Danışman: Danışman: DOÇ. DR. SEVİL BACANLI

9. Başlık: Fındığa verilen taban fiyatların üretici refahına etkisi
Yazar: Baran, G.
Danışman: YRD. DOÇ. DR. CANAN HAMURKAROĞLU

10. Başlık: Emniyet genel müdürlüğü verilerine bir mekânsal analiz çalışması
Yazar: Katı, V.
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MEHMET UYSALHacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Son Güncelleme: 20.02.2017