Doktora Tezleri

2017

1. Başlık: Örnekleme Yöntemlerinde Hartley-Ross Tahmin Edicisine Dayalı Yeni Tahmin Ediciler
Yazar: Öncel, Ç.H.
Danışman: Prof. Dr. Cem KADILAR

2. Başlık: Karesel Olumsallık Tablolarında Düzey Ayırt Edilebilirliği ve Uyum
Yazar: Yılmaz, A.E.
Danışman: Prof. Dr. Tülay SARAÇBAŞI

2016

1. Başlık: Saklı Markov Modelinin Farklı Dağılımlar için İncelenmesi
Yazar: Can,C.E.
Danışman: Prof. Dr. GÜL ERGÜN

2. Başlık: Genetik Epidemiyolojide Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller Yaklaşımı
Yazar: Karadağ,Ö.
Danışman: Doç. Dr. SERPİL AKTAŞ ALTUNAY

3. Başlık: Gudermannian Kayıp Fonksiyonu ve GudermannianBoost İkili Sınıflandırma Yöntemi
Yazar: Toka, O.
Danışman: Prof. Dr. Meral Çetin

2015

1. Başlık: Bulanık Regresyon Analizinde Monte Carlo Yöntemi ve Uzman Sistemler
Yazar: İçen,D.
Danışman: Prof. Dr. SÜLEYMAN GÜNAY

2014

1. Başlık: Sağlam kısmi en küçük kareler regresyon analizinde yeni yaklaşımlar
Yazar: Polat, E.
Danışman: Prof. Dr. SÜLEYMAN GÜNAY

2013

1. Başlık: Rasgeleleştirilmiş Yanıt Modellerinde Oran ve Ortalama Tahmin Edicileri
Yazar: ÖZGÜL N.
Danışman: Prof. Dr. Hülya ÇINGI

2. Başlık: Bilgi İçeren Durdurma Varlığında Yinelemeli Olay Süreci
Yazar: ÜNLÜ H.
Danışman: Doç. Dr. Ayten YİĞİTER

2012

1. Başlık: Birliktelik analizinde özgün bir birleşik ilginçlik ölçümü
Yazar: ERSEL D.
Danışman: Prof. Dr. Süleyman GÜNAY

2. Başlık: Örnekleme kuramında tahmin edicilere kalibrasyon yönteminin uygulanması
Yazar: KOYUNCU N.
Danışman: Prof. Dr. Cem KADILAR

3. Başlık:  Uzun süreli çalışmalarda MA (1) ve ARMA (1,1) otokorelasyonlu hatalara sahip doğrusal karma etkiler modelleri için örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
Yazar: BAHÇECİTAPAR M.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet UYSAL

4. Başlık:  Yarı parametrik regresyon modelinde etkili gözlem analizi
Yazar: TÜRKAN S.
Danışman: Prof. Dr. Öniz TOKTAMIŞ

5. Başlık:  Sağlam varyans çözümlemesi
Yazar: KARAGÖZ D.
Danışman: Prof. Dr. Tülay SARAÇBAŞI

2011

1. Başlık: Orijinden geçen çoklu doğrusal regresyon modellerinde yeni en küçük ortanca kareler yaklaşımı
Yazar: KAYHAN ATILGAN Y.
Danışman: Prof. Dr. Süleyman GÜNAY

2010

1. Başlık: Orantısız tehlikeler için yaşam modelleri
Yazar: ATA N.
Danışman: Prof. Dr. Tekin SÖZER

 2009

1. Başlık: Ortalamadaki değişimi izleyen Bayesci süreç kontrolü
Yazar: SUNAR Ö.
Danışman: Prof. Dr. Gül ERGÜN

 2. Başlık: Yol analizi yaklaşımı ile para krizi modellenmesi
Yazar: AKINCI M. M.
Danışman: Yrd. Doç.Dr. İbrahim ZOR

3. Başlık: Hazard oranının testinde uyarlamalı grup ardışık düzenler
Yazar: PARLAK DEMİRHAN Y.
Danışman: Prof. Dr. Sevil BACANLI

4. Başlık: Yapay sinir ağlarının mimari seçimi için tabu arama algoritması
Yazar: ALADAG C.H.
Danışman: Prof. Dr. Gülsüm HOCAOĞLU

5. Başlık:  Karma logaritmik doğrusal modellere Bayesci yaklaşımlar
Yazar: DEMİRHAN H.
Danışman: Yrd. Doç.Dr. Canan HAMURKAROĞLU

6. Başlık: Kayıp gözlem olması durumunda kitle ortalaması tahmini
Yazar: SATICI E.
Danışman: Prof. Dr. Cem KADILAR

7. Başlık: Bağımlı birleşik poisson süreçleri üzerine bir çalışma
Yazar: ÖZEL G.
Danışman: Prof. Dr. Ceyhan İNAL

8. Başlık: İki parametreli üstel dağılımda rekor değerler ile ortak değişim katsayısı ve güvenirlik tahmin edicileri
Yazar: BIYIKLI N.
Danışman: Prof. Dr. Durdu KARASOY

9. Başlık: Çok amaçlı karar verme problemlerinde genetik algoritma temelli çözüm yöntemleri
Yazar: KESKİN F.
Danışman: Prof. Dr. Gülsüm HOCAOĞLU

 2008

1. Başlık: Bireysel emeklilik sisteminin planlanmasında annüite problemi ve alternatif yaklaşımlar
Yazar: KÜNTAY O.
Danışman: Prof. Dr. Turhan MENTEŞ

2. Başlık: Bazı örnekleme tasarımlarında varyans tahmin yöntemleri
Yazar: ÜNYAZICI Y.
Danışman: Prof. Dr. Hülya ÇINGI

3. Başlık: Tek indeks modellerinde yarı parametrik yaklaşımlar
Yazar: AKKUŞ Ö.
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİLHacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Son Güncelleme: 20.02.2017