2010–2011 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ

 

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü lisans düzeyinde Yan Dal Programı yürütmektedir.

İstatistik Bölümündeki Yan Dal Programı “Hacettepe Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür.

 

I. Yan Dal Programının Amacı

Yan dal programının amacı Lisans Programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin, İstatistik bilim dalında bilgilenmelerini sağlamaktır.

 

II. Yan Dal Programının Açılması

a)     Yan dal programı İstatistik Bölümü’nün başvurusu, Fen Fakültesi Fakülte Kurulunun önerisi ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile kesinleşir. İstatistik Bölümü tarafından yürütülen yan dal programı zorunlu derslerin kredisi dışında en az 18 krediden oluşur.

 

b)     İstatistik Bölümü akademik takvimde belirtilen ders dönemi bitiş tarihinden önce alınacak yan dal öğrenci kontenjanını belirleyerek kendi web sayfasından öğrencilere duyurur.

 

III. Yan Dal Programına Başvuru, Kabul ve Programdan Ayrılma Koşulları

“Hacettepe Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi”’nde olduğu gibidir.

 

IV. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Yan Dal Programı

a)  İstatistik Bölümü Yan Dal Programında 8 kredilik zorunlu ders bulunmaktadır.

b)      Öğrencinin ana dal programında aldığı bazı dersler yan dal koordinatörü tarafından incelenerek yan dal programındaki bir derse eşdeğer saydırılabilir.

 

 Zorunlu Dersler : Yan dal programı için aşağıdaki dersleri almak zorunludur.

 

Güz Yarıyılı

Bahar Yarıyılı

İST 165 Olasılık I

İST 166 Olasılık II

 

 Seçmeli dersler : Aşağıdaki seçmeli derlerden en az 5 ders seçimi yapılmalıdır.

 

Güz Yarıyılı

İST 265 Matematiksel İstatistik

IST 267 Yöneylem Araştırmasına Giriş

İST 365 Örnekleme

İST 367 İstatistiksel Yöntemler II *

IST 373 İstatistiksel Yazılımlar

IST 383 Uygulamalı Sayısal Çözümleme

IST 405 İstatistiksel Veri Madenciliği  

İST 467 Çok Değişkenli Çözümleme **

İST 471 İstatistiksel Deney Tasarımı

İST 481 Yöneylem Araştırması***

İST 483 Kalite Yönetimi

Bahar Yarıyılı

İST 266 Hipotez Testleri ***

İST 268 İstatistiksel Yöntemler I

IST282 Veri Yapıları

İST 326 Çizge Kuramı

İST 366 Regresyon Çözümlemesi

İST380 Doğrusal Olmayan Programlama

IST 384 Kalite Denetimi

IST 416 Yazılımda Kalite Güvencesi

İST 470 Kategorik Veri Çözümlemesi **

IST 480 Araştırma Yöntemleri

İST 482 Benzetim Teknikleri

 

*      Önkoşulu İST 268 İstatistiksel Yöntemler I dersidir.

**    Önkoşulu İST 367 İstatistiksel Yöntemler II dersidir.

***   Önkoşulu İST 265 Matematiksel İstatistik dersidir.


Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Son Güncelleme: 20.02.2017